Projectplan

Resultaat van het project; eerste hooibergendag 2015

Projectplan

In 2007 is het plan van het hooibergenproject ingediend bij de gemeente Landerd en bij de Provincie Noord Brabant. Voor het originele plan, klik op:

Projectplan

Een ambitieus plan, waarvoor de Stichting Hooibergen:

  • fungeerde als de motor achter dit hooibergenproject door het bedenken en uitdragen van het projectplan
  • contacten onderhoudt met de Gemeente, de Provincie en andere belanghebbende partijen. Zoals omliggende gemeenten, Stuurgroep Maashorst, Platform Toerisme Landerd en uiteraard de deelnemers aan het project.
  • evalueerde en rapporteerde naar gemeente en provincie.
  • verschillende informatie avonden heeft belegd.
  • deze website onderhoudt.
  • deelnemers begeleidt en bezoekt
  • ook bemiddelt bij (collectieve) inkoop van bouwmaterialen, externe adviezen; o.a. beplantings- en bedrijfsplannen en ruimtelijke onderbouwingen, tekenwerk etc. (Keuze van aannemer, architect, adviesbureau etc. is vrij.)

Hooibergenbeleid

In de gemeente Landerd heeft het project geleid tot een hooibergenbeleid.

Dit beleid geldt alleen voor de gemeente Landerd. Andere gemeenten hebben een ander beleid ten aanzien van hooibergen!

Hooibergenbeleid Landerd 23 okt 2012

Kaart hooibergen

Voor een overzichtskaart van de hooibergen die naar aanleiding van het project gepland of reeds gerealiseerd zijn; klik op:

www.stichtinghooibergen.nl/kaart